Kære grundejer

Bestyrelsen i Hesselbjerg Grundejerforening byder alle velkommen til foreningens hjemmeside: www.hesselbjerg-grundejere.dk

Foreningens formål er:

•   At bevare og udvikle vores naturskønne lokalitet, så alle oplever glæde og trivsel ved at bo i og besøge området.
•   At motivere til og skabe muligheder for godt naboskab
•   At foretage enhver handling, der måtte have fælles positiv interesse for foreningens medlemmer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyheder

Nyhedsbrev 149

Referat bestyrelsesmøde 11. april 2021

 

Kort før påske blev tidligere formand for Hesselbjerg Grundejerforening, Søren Hansen, bisat efter længere tids sygdom.
Gennem mange år har Søren Hansen gjort et kæmpe arbejde for foreningen.
Han vil blive savnet både i bestyrelsen og af foreningens medlemmer, der altid kunne regne med hans saglige og kontante hjælp.

Nekrolog fra frederiksborg Amts Avis